Projekce na festivalu Blues Alive v Ĺ umperku 15.11.